CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

  1. Các hình thức giải quyết khiếu nại

- Tự thỏa thuận

- Đưa ra cơ quan pháp luật

- Các hình thức khác

  1. Quy trình khiếu nại

dDclick có trách nhiệm tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khiếu nại liên quan đến giao dịch tại dDclick. Khi phát sinh tranh chấp, dDclick đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của dDclick. 

Quy trình khiếu nại được thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Khách hàng gửi khiếu nại về hàng hóa của dDclick qua email: info@ddclick.vn, hoặc phản ánh trực tiếp đến hotline: (028) 6271 3108
  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của dDclick sẽ tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng. Tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, dDclick sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của dDclick chủ động giải quyết nhanh chóng, trả lời sơ bộ về khiếu nại trong vòng 08 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin khiếu nại. Thời gian giải quyết khiếu nại là 07 ngày làm việc và giải quyết dựa trên cơ sở các Chính sách mà dDclick đã công bố. Nếu trường hợp phức tạp hoặc cần thu thập thêm thông tin thì thời gian giải quyết khiếu nại có thể kéo dài.
  • Bước 3: Khách hàng cùng dDclick giải quyết khiếu nại theo như giải pháp dDclick đưa ra và kết thúc khiếu nại. Trường hợp 2 bên không thể hòa giải hoặc khách hàng không chấp nhập hình thức giải quyết dDclick đã đưa ra thì khiếu nại sẽ bổ sung bước 4.
  • Bước 4: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của dDclick thì dDclick sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.
  1. Nguyên tắc khiếu nại
  • dDclick tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng (người tiêu dùng). Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
  • Các bên bao gồm dDclick và khách hàng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với dDclick, cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với khách hàng, cần cung cấp rõ các thông tin về sản phẩm lỗi đang khiếu nại và các chứng nhận ảnh hưởng nếu có.
  • Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là cho khách hàng.